Biała Podlaska – rewaloryzacja zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów i marzenia o rekonstrukcji

Biała Podlaska – rewaloryzacja zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów i marzenia o rekonstrukcji

Zamek w Białej Podlaskiej był jedną z najwybitniejszych realizacji architektonicznych na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII w. Trwającą ponad 100 lat budowę zespołu w typie „palazzo in fortezza” rozpoczął w 1622 roku książę z nieświeskiej linii Radziwiłłów, Aleksander Ludwik podpisując umowę z muratorem lubelskim Pawłem Negroni (Murzynem). Po rozbudowie w poł. XVII w. powstał…