Jakubowice Konińskie (woj. lubelskie) – odbudowa dworu obronnego

Jakubowice Konińskie (woj. lubelskie) – odbudowa dworu obronnego

”Do 1966 roku pożar zniszczył znaczną część dworu. Po tym fakcie nastąpiła niekontrolowana rozbiórka ścian, wstrzymana przez WKZ w Lublinie. W 1985 roku ruinę z otaczającym terenem nabył Pan Wiesław Trumiński. Dzięki niemu dwór odbudowano – z przeznaczeniem na cele mieszkalne wg projektu E. Kotyłło. Następni właściciele, Anna i Kazimierz Gajkowie, dokonali pełnej rewaloryzacji obiektu…