Renowacja pałacu w Lubiechowej (woj. dolnośląskie, pow. złotoryjski)

Renowacja pałacu w Lubiechowej (woj. dolnośląskie, pow. złotoryjski)

„Serce bolało, że taki zabytek marnieje. A ja musiałem na to patrzeć, bo mam obok pola – wspomina rolnik Józef Żałobniak, który poświęcił siedem lat ciężkiej pracy na remont XVIII-wiecznego pałacu w Lubiechowej na Dolnym Śląsku”. Pałac w Lubiechowej powstał prawdopodobnie w poł. XVIII w. dla barona Kaspara Otto von Zedlitz. Przebudowany na klasycystyczny w…