Schody Angielskie na zamku w Dreźnie

Schody Angielskie na zamku w Dreźnie

Wybudowane w 1692 jako Schody Wielkie wg projektu Johanna Georgea Starcke. Rok później przemianowane na Angielskie przy okazji nadania Wielce szlachetnego Orderu Podwiązki elektorowi Janowi Jerzemu IV Wettynowi. Zniszczone w trakcie pożaru w roku 1701 i odbudowane w 1717 wg planów słynnego architekta Matthäusa Daniela Pöppelmanna. Ponownie zniszczone w trakcie bombardowania Drezna w 1945. Zabezpieczone…