Gmach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie – odtworzenie wystroju

Gmach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie – odtworzenie wystroju

O przeprowadzonej w 2018 roku rekonstrukcji wystroju sali dolnej krakowskiego „Sokoła” opowiada dzisiaj na swoim profilu Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków: „…pomysł by przywrócić jej XIX wieczny wystrój był szalony. Jednak okazało się, że możliwy. Projekt rekonstrukcji musiał mieć uzasadnienie i podbudowę. W tym przypadku było to jedno, jedyne zdjęcie wnętrza znane z ze słabej reprodukcji…