Rekonstrukcja barokowego wystroju Kaplicy Hochberga we Wrocławiu

Rekonstrukcja barokowego wystroju Kaplicy Hochberga we Wrocławiu

Kaplica powstała przy kościele śś. Wincentego i Jakuba w latach 1723-1728 wg projektu Krzysztofa Hacknera dla Ferdynanda von Hochberga, jako miejsce jego wiecznego spoczynku. Bogato dekorowana freskami ze scenami z życia Matki Boskiej, sztukateriami, rzeźbami dłuta Jana Jerzego Urbańskiego oraz kamiennymi ozdobami z warsztatu Jana Adama Kharingera. Do tego dochodziły XV-wieczna Pieta w ołtarzu oraz…