Rekonstrukcja barokowego wystroju Kaplicy Hochberga we Wrocławiu

Kaplica powstała przy kościele śś. Wincentego i Jakuba w latach 1723-1728 wg projektu Krzysztofa Hacknera dla Ferdynanda von Hochberga, jako miejsce jego wiecznego spoczynku. Bogato dekorowana freskami ze scenami z życia Matki Boskiej, sztukateriami, rzeźbami dłuta Jana Jerzego Urbańskiego oraz kamiennymi ozdobami z warsztatu Jana Adama Kharingera. Do tego dochodziły XV-wieczna Pieta w ołtarzu oraz krata uznawana za arcydzieło sztuki kowalskiej.

Niestety kaplica została poważnie uszkodzona podczas bombardowań w 1945 roku. Częściowo zarwało się i spękało sklepienie i konstrukcja kopuły, z której odpadły tynki z freskami. Zniszczeniu uległo aż 90% ich powierzchni oraz większość stiuków. Zapadło się również sklepienie krypty pod kaplicą.

Po wojnie kaplica została jedynie zabezpieczona. Na rekonstrukcję trzeba było czekać aż do 2000 roku gdy kościół został przejęty przez grekokatolików. Przywrócono sztukaterie oraz polichromie na sklepieniach (zachowane fragmenty wyróżniają się na tle zrekonstruowanych ciemniejszymi barwami). Ołtarz złożony został z 1300 fragmentów odnalezionych w gruzie wypełniającym wnętrze. Prace trwały aż 13 lat a ich całościowy koszt wyniósł 10 mln zł.

Wnętrze Kaplicy Hochberga przed rozpoczęciem prac konserwatorskich (foto: gazeta.pl) i współcześnie (foto: FB/Kreatywny Wrocław). Zachowane fragmenty fresków wyróżniają się na tle zrekonstruowanych ciemniejszymi barwami.
Ołtarz w Kaplicy Hochberga przed rozpoczęciem prac konserwatorskich (foto: gazeta.pl) i współcześnie (foto: StaSta/polska-org.pl).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *