Bielsko-Biała – remont kaplicy zamkowej

Bielsko-Biała – remont kaplicy zamkowej

Zamek Sułkowskich w Bielsku-Białej Bielszczanie długo czekali na remont i możliwość zobaczenia od lat zamkniętej kaplicy zamkowej. Konserwacja wnętrza kaplicy – miejsca pochówku przedstawicieli książęcego rodu Sułkowskich, była konieczna ze względu na postępującą degradację zabytku. Swoje piętno odcisnęły również powojenne dewastacje i niekorzystne przebudowy w latach późniejszych. Remont możliwy był dzięki m.in. zaangażowaniu Stowarzyszenia Na…