Bielsko-Biała – remont kaplicy zamkowej

Zamek Sułkowskich w Bielsku-Białej

Bielszczanie długo czekali na remont i możliwość zobaczenia od lat zamkniętej kaplicy zamkowej.

Konserwacja wnętrza kaplicy – miejsca pochówku przedstawicieli książęcego rodu Sułkowskich, była konieczna ze względu na postępującą degradację zabytku. Swoje piętno odcisnęły również powojenne dewastacje i niekorzystne przebudowy w latach późniejszych. Remont możliwy był dzięki m.in. zaangażowaniu Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowienia Kaplicy Zamkowej w B.B. oraz mieszkańców miasta, którzy głosowali na remont kaplicy w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego 2020. Projekt zajął drugie miejsce i otrzymał dofinansowanie w wysokości 964 tys. zł. Podczas remontu kaplicy przywrócono m.in. emporę od strony zamku oraz częściowo wyeksponowano powojenną polichromię (pozostała jej część została zabezpieczona do ewentualnego wyeksponowana w przyszłości). ”Świątynia na powrót stała się mauzoleum książęcego rodu Sułkowskich, integralną częścią zabytkowej przestrzeni bielskiego zamku”. ”W kaplicy będą mogły odbywać się wydarzenia religijne, projekty wystawiennicze, koncerty, prelekcje czy wydarzenia rekonstrukcyjne. Planowane jest przywrócenie tradycji odprawiania nabożeństw w kaplicy na św. Anny oraz na Wszystkich Świętych”. Obecnie kontynuowane są jeszcze prace w otoczeniu kaplicy.

Historia kaplicy wiąże się z polskim rodem książąt Sułkowskich, którzy byli w niej chowani do 1945r. Wybudowana w XVIII w. kaplica ucierpiała w wyniku pożaru w 1808. Kolejny w 1836 spowodował jej całkowite zniszczenie. Odbudowana w latach 1850-1855 przez księcia bielskiego Ludwika Sułkowskiego. W 1945 została zajęta wraz z zamkiem na cele szkoły oficerskiej armii radzieckiej. Wówczas doszło do dewastacji kaplicy, zniszczenia krypt i zbezczeszczenia szczątków zmarłych w trakcie plądrowania grobów. Do aktów wandalizmu dochodziło również gdy kaplica stała się pracownią rzeźby przy ulokowanym w zamku liceum plastycznym. W 1960 kaplica została przekazana kościołowi polskokatolickiemu, który wyremontował jej wnętrze zmieniając przy tym całkowicie jej pierwotny wystrój z XIX w. Opuszczona na początku lat 90tych. Od 1998 pod opieką bielskiego muzeum historycznego.

Najnowsze zdjęcia kaplicy na profilu WUOZ w Katowicach: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach – posty | Facebook

Przed remontem: http://www.sulkowski.bielsko.pl/galeria/

Foto: Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowienia Kaplicy Zamkowej w Bielsku-Białej (L), Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej (P).

Fot. Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowienia Kaplicy Zamkowej w Bielsku-Białej (L), Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej (P).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *