Milanówek – projekt budynku Strażnicy OSP

W nowych inwestycjach, realizowanych przez polskie samorządy, dotychczas przeważała tendencja do dość bezkrytycznego hołdowania nowoczesności w architekturze, połączona ze swoistą „kulturową abdykacją” lokalnych polityków. Coraz częściej jednak pojawiają się samorządowcy, jak Burmistrz Milanówka Piotr Remiszewski, deklarujący zainteresowanie klasyczną (tradycyjną) architekturą oraz chcący dalej podążać w tym właśnie kierunku. Stosowanie tradycyjnej bryły i detalu nie wyklucza bowiem współczesnych funkcji budynku, a może przyczynić się do większego ładu estetycznego oraz do poszanowania lokalnego kontekstu kulturowego.

Jako przykład tego typu inwestycji realizowanej w Milanówku, przedstawiamy Państwu projekt nowej strażnicy OSP. W myśl założeń projektowych (według materiałów z Urzędu Miasta): „Obiekt docelowo będzie mieścić trzy formacje prewencyjno-ratownicze, tj. Ochotniczą Straż Pożarną, Straż Miejską i Zespół Ratownictwa Medycznego. Budynek będzie mógł być wykorzystany np. na tymczasowy szpital podzielony na kilka stref izolacyjnych między chorymi lub na miejsca noclegowe dla ofiar klęsk żywiołowych. Własna kuchnia będzie mogła w sytuacjach krytycznych przygotowywać ponad 500 posiłków 3 razy dziennie. W piwnicach budynku powstaną magazyny składowania materiałów potrzebnych do funkcjonowania OSP i SM. (…) Budynek Centrum Prewencyjno-Ratowniczego jako zaplecze Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku będzie spełniać wszystkie współczesne normy i kryteria, od stanowisk wozów bojowych z szybkim dostępem do zaawansowanych systemów komunikacji ratunkowej”. Pomimo zaawansowania technologicznego, bryła nowej strażnicy OSP w Milanówku „będzie wtapiała się swoją architekturą w historyczny klimat naszego miasta”.

Sam projekt (może wizualnie jeszcze nie do końca w pełni tradycyjny) uważamy za wartościowy właśnie dlatego, iż jest on przejawem pozytywnej, naszym zdaniem, tendencji pojawiającej się wśród lokalnych polityków – do większego poszanowania lokalnego kontekstu przy projektowaniu nowych inwestycji, a także do korzystania ze swojej decyzyjności w takich kwestiach.

Wizualizacje strażnicy OSP pochodzą z materiałów Urzędu Miasta w Milanówku („Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku”).

Foto: UM w Milanówku: „Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku”

Podobne posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *