Krasnogruda (woj. podlaskie) – renowacja dworu

Krasnogruda (woj. podlaskie) – renowacja dworu

Modrzewiowy dwór w Krasnogrudzie powstał w I poł. XIX w miejscu starszego założenia dworskiego dla ostatniego stolnika grodzieńskiego, patrioty, Macieja Eysymonta. W okresie międzywojennym budynek pełnił funkcję pensjonatu dla letników. W tym czasie należał do krewnych Czesława Miłosza a on sam wielokrotnie był w nim gościem. Poeta przyjeżdżał tutaj na wakacje i pisał wiersze. W…