Stary (1816 r.) i nowy (2012 r.) kościół w Sarnakach (woj. mazowieckie)

Stary (1816 r.) i nowy (2012 r.) kościół w Sarnakach (woj. mazowieckie)

Przy okazji wczorajszej dyskusji na temat rozbudowy neogotyckiego kościoła w Starych Oborzyskach wielu z Państwa było zdania, że lepszym rozwiązaniem byłaby budowa nowego kościoła niż rozbudowa starego. Z drugiej jednak strony część osób zwracała uwagę na często dramatycznie niską jakość artystyczną budowanych współcześnie kościołów. Ciekawym przykładem w odniesieniu do tej dyskusji mogą być Sarnaki (woj….