Poczdam – odbudowa starego kościoła w Neuendorfen Anger

Kościółek powstał w 1853 r. Rozwijający się przemysł i związany z tym przyrost ludności sprawił, że bardzo szybko okazał się on być zbyt mały. Gdy w 1899 r. obok wybudowano nową większą świątynię kościółek został zdekonsekrowany i odtąd służył jako magazyn dla miejscowych rzemieślników. Uszkodzony w czasie II wojny światowej, opuszczony popadł w ruinę.

Na lepsze czasy czekał do 1999 r. gdy powołane zostało Stowarzyszenie Przyjaciół Starego Kościoła w Neuendorfen Anger. Inicjatywa szybko spotkała się z poparciem wielu mieszkańców Poczdamu. Uprzątnięto gruz i śmieci. Odbudowano koronę murów a w 2002 r. zamontowano ważącą kilka ton konstrukcję więźby dachowej. Dach pokryto tradycyjnym łupkiem i zrekonstruowano krzyż. Sklepienie ozdobiono 997 pozłacanymi gwiazdami wykonanymi dzięki darowiznom mieszkańców. Pierwsze nabożeństwo po ponad stuletniej przerwie odprawiono w 2004 r. W następnych latach zrekonstruowano maswerkowe okna oraz witraże i zamontowano nowoczesne ogrzewanie geotermalne w ścianach i podłogach. Rekonstrukcja wewnętrznej galerii oraz dzwonu w 2007 r. oficjalnie zakończyła proces odbudowy.

”Przy znaczącym udziale wielu poczdamskich firm budowlanych, społeczników i darczyńców prace ratowania ruin kościoła przed rozbiórką i zachowania go dla następnych pokoleń zakończyły się po siedmiu latach. 8 września 2007 roku nasz mały cud kościół w Neuendorfen Anger został uroczyście otwarty i od tego czasu służy jako filia urzędu stanu cywilnego w Poczdamie. Ta nastrojowa sala, z odbudowanymi sklepieniami mieniącymi się złotymi gwiazdami, teraz przez cały rok tętni życiem dzięki ślubom, wystawom, nabożeństwom, koncertom oraz festynom.”

W komentarzu poniżej zdjęcia wnętrza kościoła na początku prac i obecnie. Więcej na stronie: Ein Blick zurück – Alte Neuendorfer Kirche

Stary kościół w Neuendorfen Anger w dzielnicy Poczdamu Babelsberg w roku 2000 i współcześnie.

Podobne posty

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *