Wilno – nowoczesna „odbudowa” Pałacu Radziwiłłów jako siedziby litewskiego Narodowego Muzeum Sztuki
|

Wilno – nowoczesna „odbudowa” Pałacu Radziwiłłów jako siedziby litewskiego Narodowego Muzeum Sztuki

Ogłoszono wstępne wyniki międzynarodowego konkursu na projekt długo oczekiwanej odbudowy Pałacu Radziwiłłów w Wilnie, siedziby Narodowego Muzeum Sztuki a pierwotnie jednego z najważniejszych magnackich pałaców dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wygrał projekt pracowni Processoffice (ilustracja na dole). Za organizację konkursu, który nie przewidywał odbudowy pałacu w formach historycznych odpowiadały władze Muzeum, samorząd miasta oraz Litewski Związek…

Biała Podlaska – rewaloryzacja zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów i marzenia o rekonstrukcji

Biała Podlaska – rewaloryzacja zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów i marzenia o rekonstrukcji

Zamek w Białej Podlaskiej był jedną z najwybitniejszych realizacji architektonicznych na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII w. Trwającą ponad 100 lat budowę zespołu w typie „palazzo in fortezza” rozpoczął w 1622 roku książę z nieświeskiej linii Radziwiłłów, Aleksander Ludwik podpisując umowę z muratorem lubelskim Pawłem Negroni (Murzynem). Po rozbudowie w poł. XVII w. powstał…

Sichów Duży (woj. świętokrzyskie) – odbudowa pałacu

Sichów Duży (woj. świętokrzyskie) – odbudowa pałacu

”Szlag mnie trafił na widok tego, co ujrzeliśmy” – wspomina swoją pierwszą wizytę w ruinach pałacu w Sichowie Stefan Dunin-Wąsowicz, wnuk ostatnich przedwojennych właścicieli. Budynek nazywany dzisiaj ”pałacem” wybudowano w 1794 r. Należał do Potockich, a następnie Radziwiłłów. Ostatni właściciele Krzysztof i Zofia Radziwiłłowie zostali w 1940 roku aresztowani przez Niemców. W pałacu zamieszkał natomiast…