Zamek Królewski w Łęczycy

O odbudowach zamków słyszymy często. Niestety głośne inwestycje ostatnich lat nie były zbyt szczęśliwe (nieudane projekty, nowoczesne materiały). O odbudowach przeprowadzonych za IIRP i pomiędzy 1945 a 1989 mówi się natomiast niewiele. Zamki te stały się częścią naszej świadomości na tyle, że czasami w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, iż mogły one być odbudowane wysiłkiem zaledwie poprzedniego pokolenia. Być może dzieje się tak dlatego, że odbudowy przeprowadzane w tym okresie były bardziej udane niż te współczesne?

Zbudowany przez Kazimierza Wielkiego przypuszczalnie w latach 1357-70 zamek w Łęczycy składał się z wieży narożnej zwanej Szlachecką, wieży bramnej oraz budynku mieszkalnego zwanego Domem Starym. Niszczony i odbudowywany wielokrotnie. Spalony przez Krzyżaków w 1406. Odbudowany po trzech latach. Zniszczony podczas pożaru w II poł. XV w. Odbudowany, przebudowany i rozbudowany o m.in. tzw. Dom Nowy w 1563 przez starostę Jana Lutomirskiego. Uszkodzony podczas Potopu. W latach 80tych XVII w. Odbudowany wspólnym wysiłkiem szlachty łęczyckiej. Kolejny raz zniszczony w początkach XVIII w. podczas działań zbrojnych wojsk Stanisława Leszczyńskiego i Szwedów walczących z Augustem Mocnym. Ówczesna lustracja stwierdza nawet, że „starożytności i ozdoby – in rudera obrócone, żadnego prawie okna nie ma”. Później w 1769 ruiny zostały zdobyte jeszcze przez generała Drewicza walczącego z wojskami konfederatów barskich. Pod koniec XVIII w. Dom Nowy opuszczono a Dom Stary częściowo rozebrano ze względu na jego zły stan. Co prawda w 1779 zamek próbowano jeszcze zabezpieczać, ale wkrótce potem w 1788 runął budynek bramny a w 1814 część wieży szlacheckiej. Po zaborach Prusacy obniżyli mury w związku z planowaną budową twierdzy w miejscu zamku. W 1831 zamek przeszedł na własność burmistrza Łęczycy, który rozpoczął rozbiórkę murów i sprzedaż pochodzącego z nich materiału budowlanego. Ten proceder został na szczęście wstrzymany w 1841 na skutek bliżej nie znanej nam interwencji. Ruiny jednak kruszyły się dalej…

Zachowane mury zabezpieczano w okresie międzywojennym i po 1945. W latach 1964 -76 zamek natomiast odbudowano wg planów inż. arch. Henryka Jaworowskiego. Podstawą była zachowana dostępna ikonografia, inwentaryzacja z 1834, opis polustracyjny z 1564 oraz badania architektoniczne. Odbudowano wieżę z renesansową attyką, wieżę bramną i Dom Nowy a obiekt przeznaczono na Muzeum Ziemi Łęczyckiej.

Ostatni remont zamek przeszedł w 2012 roku.

Jako ciekawostkę pokazujemy dodatkowo dwie wizualizacje, które ukazują zamek wraz z odbudowanym Domem Starym.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *