Bojadła (woj. lubuskie) – tak zmienił się pałac w ciągu ostatnich dziesięciu lat

O pałacu w Bojadłach pisaliśmy na RiO ponad rok temu, gdy informowaliśmy o renowacji sztukaterii na elewacji frontowej budowli. Dzisiaj prezentujemy wynik dziesięcioletnich prac w pałacu, podjętej przez Fundację Pałac Bojadła, której zabytek zawdzięcza ratunek. Wielkie brawa dla nich!

„Fundacja Pałac Bojadła została powołana głównie w celu ochrony i restauracji barokowego założenia pałacowo-parkowego w Bojadłach oraz – poprzez adaptację pałacu na Biuro Działań Twórczych – przywrócenia jego dawnej, kulturotwórczej funkcji.

Pałac był przez ostatnie dziesięciolecia nieużytkowany i stopniowo niszczał. Stopień dewastacji jest znaczący, ale ze względu na remont dachu dokonany w latach 80. nie nastąpiły większe zniszczenia spowodowane wpływem czynników atmosferycznych. Największą szkodę dla budynku wyrządzili ludzie, traktując go jako miejsce zdobywania materiału opałowego i rozbiórkowego. Niewiele pozostało z oryginalnej stolarki. Zniszczeniu uległy okna i drzwi, zerwano podłogi, a nawet reprezentacyjne schody na pierwsze piętro. Ukradziono również detale barokowych kominków, balkonową balustradę i rzeźby na bramie wjazdowej.”

Pałac w roku 2014, fot. Tomasz Filar
Źródło: Fundacja Pałac Bojadła | Facebook
Pałac około 1920 r. na dawnej kartce pocztowej.
Źródło: Fundacja Pałac Bojadła | Facebook
Rok 2024. Pałac po zakończeniu 1 etapu rewitalizacji.
Prace współfinansowane ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Źródło: Fundacja Pałac Bojadła | Facebook
Pałac Bojadła, 2024 r., sala kominkowa wschodnia po zakończonej rewitalizacji.
Źródło: Fundacja Pałac Bojadła | Facebook
Hol główny, 2014 r. Fot. Wacław Serdeczny. Źródło: Fundacja Pałac Bojadła | Facebook
2024, Hol główny po zakończonym 1 etapie rewitalizacji. Źródło: Fundacja Pałac Bojadła | Facebook
Pałac Bojadła, 2014 r., Sala „kolumnowa”. Źródło: Fundacja Pałac Bojadła | Facebook
Rok 2023, Sala kolumnowa po zakończeniu prac. Przedszkole Samorządowe w Bojadłach

Podobne posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *