Chotycze (woj. mazowieckie) – renowacja dworu

Miejscowość kilkukrotnie zmieniała nazwę; Chmielów, Chmielewo, Hotycze i wreszcie Chotycze.

Majątek wraz z początkowo małym dworeczkiem i zabudowaniami gospodarczymi był własnością kolejnych rodzin które stopniowo modyfikowały zarówno dworek jak i zabudowania gospodarcze oraz park. Ostateczną formę nadała mu jednak rodzina Węglińskich w rękach której znalazł się na przełomie XIX oraz XX wieku. Majątek bardzo źle przeszedł zarówno przez pierwszą jak i drugą wojnę światową, pełnił też w tych okresach inne niż domyślna funkcje, w tym niemiecki szpital.

Po drugiej wojnie we dworku mieściła się szkoła, jeden z jej nauczycieli – Roman Mikuszewski – wyrzeźbił popiersie Tadeusza Kościuszki, które do dziś stoi na postumencie przy podjeździe. W 1973 roku wybudowano nowy budynek szkolny, zespół dworski przeszedł na własność gminy, odtąd we dworku znajdowały się mieszkania, wtedy też, i tak zaniedbany budynek zaczął zupełnie podupadać aż do poziomu który widać na zdjęciach. W listopadzie 2004 roku dwór został sprzedany właścicielom prywatnym którzy dokonali jego rewitalizacji.

Historia opisana jest w formie znacznie bardziej szczegółowej, z obszerną bibliografią pod linkiem: Chotycze – park dworski (minigo.pl)

Więcej zdjęć natomiast dostępnych jest tutaj: Toporów i Chotycze – dawne dwory – majątki szlacheckie, południowe Podlasie (polinow.pl)

Dwór w Chotyczach przed renowacją
Dwór po renowacji

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *