Janowiec – odrzucona koncepcja nowoczesnej adaptacji ruin zamku

Dzisiaj drugi i ostatni dzień konferencji „Odbudować, zmienić, zachować? Zamki w krajobrazie Polski”. Większość referatów jest bardzo ciekawa i w miarę możliwości będziemy do nich wracać (w ogromnym skrócie, m.in. odbudowa zamków w Płoninie i Świnach, analogia jako pomoc przy projektowaniu prac wokół zamków, problem ochrony krajobrazu i zarastania zamków przez zieleń, niski poziom kształcenia studentów w dziedzinie architektury historycznej i lokalnej, etc.).

Jedną z prelekcji, która zapowiadała się szczególnie ciekawie w kontekście planowanych prac na zamku w Janowcu było wystąpienie Lubelskiego WKZ, dra Dariusza Kopciowskiego. W zapowiedzi referatu można było przeczytać: „Aktualnie trwają prace projektowe nad przystosowaniem ruin zamku w Janowcu do celów muzealno-turystycznych. Prowadzone są z zamiarem wprowadzenia neutralnych współczesnych form, dzięki czemu powstanie możliwość stworzenia uzasadnionych ekonomicznie przestrzeni użytkowych.”

Koncepcję tę przygotowaną przez Muzeum Nadwislańskie zaprezentowano publicznie po raz pierwszy. Widzimy ją poniżej. Wszystkich tych, którzy sceptycznie podchodzą do możliwości szerokiego stosowania architektury nowoczesnej w obrębie zamków i ich ruin pragniemy uspokoić. Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków zaopiniowała projekt negatywnie. Obecnie Muzeum pracuje nad nowym projektem, który bardziej ma być zbliżony do pierwotnej niedokończonej koncepcji adaptacji i częściowej odbudowy zamku autorstwa Tadeusza Augustyniaka z 1993 r. (zrekonstruowane m.in. hełm nad Basztą Krasińskich, loggia arkadowa, Dom Północny-nowy budynek muzealny). Muzeum Nadwiślańskie twierdzi, że w wyniku ogólnopolskiej kwerendy odnaleziono nowe dotąd nieznane materiały dotyczące zamku!

Na koniec Kopciowski odniósł się do wcześniejszego referatu dr hab. Anny Sylwii Czyż dotyczącego niskiego poziomu kształcenia historii architektury na uczelniach, prezentując nowy studencki projekt adaptacji ruin zamku w Janowcu – obronioną pracę dyplomową.

Zapis transmisji konferencji:

Odrzucona koncepcja nowoczesnej adaptacji ruin zamku w Janowcu.
Odrzucona koncepcja nowoczesnej adaptacji ruin zamku w Janowcu.
Odrzucona koncepcja nowoczesnej adaptacji ruin zamku w Janowcu.
Odrzucona koncepcja nowoczesnej adaptacji ruin zamku w Janowcu.
Odrzucona koncepcja nowoczesnej adaptacji ruin zamku w Janowcu.
Odrzucona koncepcja nowoczesnej adaptacji ruin zamku w Janowcu.
„Zamek w Janowcu. Plan realizacyjny zagospodarowania. Adaptacja zamku dla potrzeb muzealno-turystycznych”, zespół autorski pod kierunkiem: arch. Tadeusza Augustyniaka – główny projektant, 1993 r.
To właśnie na tej koncepcji ma się opierać nowy projekt restauracji i adaptacji ruin.
Pierwsze koncepcje zabezpieczenia ruin zamku, Henryk Siuder, 1976-1985.
Warto zwrócić uwagę na alternatywny sposób zadaszenia pozostałości skrzydła południowego.
Wspomniana przez Kopciowskiego, w kontekście kształcenia architektów, studencka koncepcja nowoczesnej adaptacji ruin zamku w Janowcu.
Zamek w Janowcu w 1916 r. i współcześnie.
Widoczne są odbudowany most, częściowo odbudowane budynek bramny i baszta SE.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *