|

Łódź – ogłoszono wyniki 3. edycji konkursu „Współczesna Kamienica Łódzka”

Wyniki konkursu, organizowanego przez Biuro Architekta Miasta Łodzi, wzbudziły sporo emocji wśród komentujących. Czy zgadzają się Państwo z decyzjami specjalistów? Który projekt zdaniem Państwa powinien zająć I miejsce?

„Podstawowym założeniem konkursu było znalezienie architektonicznego antidotum na swoiste „zubożenie stylistyczne” nowo budowanych obiektów. Powodem zorganizowania konkursu była potrzeba wypracowania wzorcowych form architektonicznych osadzonych w kontekście zabytkowej Łodzi, które mogłyby być stosowane lub stanowić inspirację przy wznoszeniu nowych budowli na obszarze historycznego śródmieścia.”

„Na polu idei konkursu można by rzec, iż ta jest słuszna – od lat obserwujemy architektoniczne, ociosane klocki, pozbawione detali, w odcieniach bieli i szarości. Dość często, mniej lub bardziej słusznie postrzegając architekturę odbiegającą od tego nurtu za kicz”, uważa Przestrzeń dla Łodzi. „Jury konkursu, nie powinno budzić zaskoczenia – w dużej mierze w jego skład weszły osoby, które od lat mają wpływ na budynki w Łodzi, czy to przez edukację, czy decyzje formalno-prawne i projektowe.”

Lokalizacją było zabytkowe centrum Łodzi — narożnik ulic S. Więckowskiego i Zachodniej.

  • I miejsce: Aleksandra Durak, Julia Mejer i Milena Malatyńska, 40 tys. zł.
  • II miejsce: Architekci Marciniak + Witasiak, 27,5 tys. zł.
  • III miejsce: „Jednostka Projektowa”, 17,5 tys. zł
  • Nagroda Architekta Miasta: Łukasz Wawrzyniak, 5 tys. zł.
  • Wyróżnienie: Sara Gorczyńska.
  • Wyróżnienie: VISKA Małgorzata Gałdyńska.

Poniżej 6 zwycięskich prac. W komentarzu przypominamy natomiast projekt autorstwa Piotra Kalinowskiego (ostatnia wizualizacja), który zajął III miejsce w 2. edycji konkursu w roku 2017.

I miejsce: Aleksandra Durak, Julia Mejer i Milena Malatyńska, 40 tys. zł.
Uzasadnienie jury:
„Bogaty wachlarz zaproponowanych form wieloplanowego detalu architektonicznego, pełnego treści, symboli i znaczeń, budującego adekwatną do wielkomiejskiej lokalizacji formę łódzkiej, mieszkalno-usługowej, kamienicy. Zaproponowany budynek, sięgający do tradycji artdeco, tworzy współczesną stylistykę budowanej od nowa przestrzeni jednej z najistotniejszych ulic miasta i jego śródmieścia, ulicy Zachodniej oraz S. Więckowskiego.
Należy jednocześnie podkreślić za autorami nagrodzonej pracy, że „Projekt jest sprzeciwem dla jednowartościowości i redukcjonizmu architektury modernizmu, zaprzeczeniem idei modernistów o istocie ciągłego procesu zmian w życiu, której to architektura ma się podporządkować”. Swoją pracą podjęli próbę „materializacji nieempirycznej wieloznaczności, radykalnego eklektyzmu” w kontekście „kulturowego odzyskania czasu utraconego”.”
II miejsce: „Jednostka Projektowa”, 17,5 tys. zł
Uzasadnienie jury:
„„Wieloświat” wielkomiejskiej kamienicy, czerpiący z industrialnej przeszłości Łodzi, jej przestrzeni architektoniczno-budowlanej, społecznej, estetycznej, wielokulturowej i wielowyznaniowej, materializującej się w urbanistyczno-architektonicznej formie miasta.
Zaproponowana wielkoskalowa forma kamienicy jest interesującą próbą odpowiedzi na pytanie o roli i funkcji współczesnej kamienicy w zantagonizowanym środowisku śródmiejskim, często dalekim od oczekiwań w sposobie współistnienia „miasta” i „przyrody”.
Autorom udało się połączyć ekspresję konstrukcji i formy budynku, tak bardzo kojarzące się z przemysłowym obrazem przeszłości Łodzi z potrzebami oraz oczekiwaniami jego użytkowników, kojarzącymi się w przeszłości z zapewnieniem miastu zieleni w postaci lasów, parków, zieleńców i fabrykanckich ogrodów. Zaproponowana postindustrialna forma budynku, silnie eksponująca stalową konstrukcję, tworzy unikatowy element przyszłej pierzei ulicy Zachodniej i S. Więckowskiego, stanowiąc jej niepowtarzalny element.”
II miejsce: Architekci Marciniak + Witasiak, 27,5 tys. zł.
Uzasadnienie jury:
„Propozycję architektury kamienicy opartej o konsekwentne zastosowanie rytmu podziałów formy i elewacji budynku, z wykorzystaniem układu galeriowego pozwalającego na stworzenie dużych, obustronnie doświetlonych mieszkań, stanowiących rzeczywistą alternatywę dla wielorodzinnej zabudowy obrzeży miasta. Zaproponowana głębokość traktu budynku pozwoliła, także poprzez rytm przerw w kubaturze, na dobre doświetlenie dziedzińca, którego wizerunek nadany został przez pasy galerii charakterystycznych dla historycznej zabudowy mieszkaniowej północnej części śródmieścia Łodzi. Pasy elewacji frontowych, podkreślone rytmem balkonów, nadały budynkowi wyrazisty charakter, stwarzający czytelny wizerunek zabudowy i skrzyżowania śródmiejskich ulic.”
Nagroda Architekta Miasta: Łukasz Wawrzyniak, 5 tys. zł.
Uzasadnienie jury:
„Praca została doceniona za następujące składniki tworzące jej architekturę: właściwa skala dla ul. Zachodniej i udane połączenie z sąsiednią kamienicą przy ul. S. Więckowskiego,
podkreślenie narożnika dominantą,
wyraźne zaznaczenie poziomego zróżnicowania charakterystycznego dla kamienic łódzkich czyli: monumentalny parter usługowy – środkowe kondygnacje zróżnicowane – kondygnacja wieńczącą budynek,
utworzenie syntetycznego w odniesieniu do architektury historycznej detalu (kształt oficyn, pionowe kanelowanie przywołujące pilastry kamienic, oszczędne, ale właściwie użyte pasy poziome dzielące sekcje elewacji),
trafną sugestię prefabrykacji, która można odczytać jako „współczesność technologiczną” w służbie odniesień historycznych, zgrabne i unikalne połączenie odniesień do zabudowy fabrycznej i kamienicznej,
trafne użycie osiowości pionowej.”
Wyróżnienie: Sara Gorczyńska.
Uzasadnienie jury:
„Wyróżnienie przyznano za stworzenie projektu budynku harmonizującego z otoczeniem z mocno zaznaczonym narożnikiem ulicy Zachodniej oraz S. Więckowskiego. Eklektyczna elewacja połączona z nowoczesną, opływową bryłą pokrytą refleksyjnym szkłem, jest udaną próbą prowadzenia dialogu z historyczną tkaną miejską. Autorka umiejętnie wpisał się w skomplikowany kształt działki, zachowując odpowiednią skalę oraz proporcję obiektu.”
Wyróżnienie: VISKA Małgorzata Gałdyńska.
Uzasadnienie jury:
„Wyróżnienie przyznano za wykorzystanie charakterystycznych dla łódzkich kamienic detali i form w postaci ozdobnych gzymsów, wykuszy, klasycznego podziału elewacji poprzez wyodrębnienie parteru oraz symetrii w elewacji frontowej podkreślające główne wejście do budynku.”

Podobne wpisy

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *