Węgry – nietypowy remont Hotelu Złoty Byk w Debreczynie

Czy inwestor po wyburzeniu dobudowanego po wojnie skrzydła zamierza zrekonstruować pierwotny wygląd zabytkowego hotelu? Tak zdawałaby się sugerować wizualizacja. W rzeczywistości jednak zaproponowane rozwiązanie to zupełnie nowy projekt!

Hotel Złoty Byk został wybudowany w 1915 r. wg projektu Hajósa Alfréda jako struktura niesymetryczna z centrum i jednym skrzydłem. W 1973 r. władze komunistyczne wyburzyły dwie stojące obok hotelu 1-piętrowe kamienice oraz mały fragment elewacji hotelu pod budowę nowego modernistycznego skrzydła. Obecny właściciel, największa węgierska prywatna uczelnia Mathias Corvinus Collegium, dąży teraz do jego wyburzenia. W miejscu po nim wybudowane zostanie nowe skrzydło – lustrzane odbicie istniejącego.

O sprawie pisał w artykule z ubiegłego roku m.in. ”Daily News Hungary”:

”Hotel Aranybika (Złoty Byk) w Debreczynie zostanie wyremontowany. Jury zaprezentowało właśnie zwycięski projekt. Konkurs na remont i częściową przebudowę hotelu wygrała pracownia Napur Architect. Inwestorem jest Mathias Corvinus Collegium. “Kiedy Mathias Corvinus Collegium (MCC) zdecydowało się na zakup Aranybiki, jego celem było uczynienie tego pięknego zabytku architektury ponownie klejnotem miasta, w duchu historii, w zgodzie z jego sławą i znaczeniem” – pisze Balázs Orbán, węgierski polityk. Jury uznało, że zwycięska praca w swoim radykalnie konserwatywnym podejściu w pełni odpowiada oczekiwaniom MCC i mieszkańców miasta – donosi portal turizmus.com. Przetarg na remont budynku i utworzenie nowego centrum edukacyjnego wygrała firma Napur Architekt Kft. Projekt według architektów:-pod względem architektonicznym stanowi najlepsze rozwiązanie w duchu MCC, -harmonizuje z otoczeniem, -spełnia oczekiwania mieszkańców dotyczące odnowionej Aranybiki na głównym placu miasta, w tradycyjnym stylu architektonicznym, który wpisuje się w historyczny krajobraz Debreczyna. Zdaniem jury zaproponowana w zgłoszeniu historyzująca propozycja jest najbardziej oczywistym i oczekiwanym rozwiązaniem dla nowego skrzydła. Jest ona konsekwentnie zastosowana na wszystkich elewacjach budynku, więc nie ma w nim stylistycznej wyrwy – pisze dehir.hu. Według wpisu FB polityka Balázsa Orbána kolejnym krokiem będzie wyburzenie socjalistycznego skrzydła. Jest ono w bardzo złym stanie i zostanie zastąpione budynkiem dla studentów MCC z przeznaczeniem dla ich działalności naukowej. Następnie wykonany zostanie konserwatorski remont secesyjnej części budynku oraz odnowiona zostanie publiczna przestrzeń wokół niego.”

Za: PHOTOS: One of Hungary’s most prominent hotels awaits renovation – Daily News Hungary

Więcej zdjęć na grupie FB New Traditional Architecture.

Hotel w Debreczynie przed i po zmianie wyglądu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *