Łubnice (woj. świętokrzyskie) – gmina wciąż pamięta o pałacu wysadzonym przez sowietów

Pałac w Łubnicach powstał ok. 1688 roku dla marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, wg projektu samego Tylmana z Gameren. Rozbudowany i upiększany przez Elżbietę Sieniawską, Augusta i Zofię Czartoryskich oraz Adama Potockiego. Prace prowadzone były przez najlepszych artystów i rzemieślników. Szczególną sławę zyskały sobie barokowe ogrody. Niestety w połowie XIXw. przy okazji kolejnej rozbudowy wybuchł pożar. Kolejne pokolenia właścicieli nie były w stanie podźwignąć pałacu z ruiny. Mimo to w okresie międzywojennym budynek był zabezpieczony dachem i wciąż użytkowana była piękna pałacowa kaplica.

Niestety w listopadzie 1944 r. (czyli już po przejściu frontu) pałac został wysadzony w powietrze przy pomocy min, przez żołnierzy radzieckich na polecenie nowych władz i ówczesnego komendanta gminy Łubnice starszego lejtnanta Włodzimierza Martynowicza. Z gruzu „popańskich murów” wybudowano nową drogę a przed miejscem po pałacu postawiono obelisk na cześć czerwonoarmistów. Po wojnie miejsce po pałacu zarosły drzewa, krzewy i chwasty. Piękny park został zapuszczony a część drzew wycięto.

Choć gminy nie stać na odbudowę, zrobiła co mogła by zachować w pamięci część lokalnej historii. W 2021 w ramach programu „Rewaloryzacja zabytkowego parku „Lipiny””, miejsce po pałacu zostało oczyszczone, fundamenty odkopane i zabezpieczone. Zadbano też o otoczenie i park – powstała kompozycja nawiązująca do geometrycznych ogrodów włoskich, odtworzono dawne parkowe alejki, nasadzono nowe drzewa. W październiku tego roku zdemontowano stojący obok ruin sowiecki obelisk. W jego miejscu stanął nowy pomnik poświęcony ofiarom niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. A może kiedyś jakiś lokalny patriota biznesman zamiast budować biurowiec bądź nowoczesną willę…

Przepiękne wnętrza pałacu na zdjęciach archiwalnych: Facebook

Info: Damian Pych

Miejsce po pałacu i park obecnie:

Na zdjęciu pałac w 1934 i miejsce po pałacu współcześnie (foto: Starling One).

Podobne wpisy

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *