|

Malbork – odbudowa starego miasta wciąż daleka od ideału

Jeden z regionalnych malborskich portali opublikował zdjęcie ukończonej niedawno nowej zabudowy wzdłuż Nogatu. Jak oceniają Państwo nową malborską „starówkę”?

„W 1945 roku po walkach trwających od 26 stycznia do 17 marca miasto zostało opanowane przez jednostki 2 armii uderzeniowej 2 Frontu Białoruskiego. W wyniku walk o miasto Armii Czerwonej i Wehrmachtu, zniszczeniu uległo 80% substancji budowlanej Malborka. 9 marca 1945 wysadzono w powietrze mosty na Nogacie. Miasto zostało włączone do Polski, a ludność niemiecka została wysiedlona, pierwsze transporty wysiedleńcze odbyły się w styczniu 1947. Od 28 czerwca 1947 zaczęły przybywać na teren powiatu malborskiego transporty z wysiedlaną ludnością pochodzenia polskiego, z terenów dzisiejszej Ukrainy.

Po wojnie stopniowe usuwanie szkód wojennych sprowadzało się do systematycznego wyburzania pozostałości zabudowy malborskiego Starego Miasta. Odzyskaną cegłę oddawano na odbudowę Warszawy. Jedynymi reliktami gotyckiego miasta pozostały kościół farny, ratusz, dwie bramy miejskie i fragmenty murów obronnych. Obecnie stare miasto Malborka zajmuje osiedle czteropiętrowych bloków o luźnej zabudowie. Zachowano jednak orientacyjny układ średniowiecznych ulic z długim rynkiem i ulicami gospodarczymi, odrestaurowano ratusz, kościół św. Jana, dwie wieże bramne, fragmenty murów obronnych i gotyckie mury szkoły.

W latach 2011–2014 odbudowano dawną Szkołę Łacińską zbudowaną w 1352 roku za czasów wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Winricha von Kniprode. W obiekcie znajdują się biblioteka, centrum dawnego rzemiosła i obserwatorium astronomiczne.”

Malborskie Stare Miasto. Po lewej nowa zabudowa wzdłuż murów miejskich od strony Nogatu.
Foto: TvMalbork.pl – Regionalna Telewizja Internetowa
Ta sama zabudowa od strony zamku w roku 2022.
Foto: Wincenty Miros/fotopolska.eu
Szkoła Łacińska – pierwotny projekt i realizacja.
Foto: bryla.pl (G), Wincenty Miros/polska-org.pl (D).
Nowe kamienice, Stare Miasto 26-28. Najbliższe okolice Bramy Mariackiej.
Foto: Wincenty Miros/polska-org.pl
Stare Miasto w Malborku od strony rzeki w 1930 i Bulwary nad Nogatem dwa lata temu (foto: MrKlosik).
Stare Miasto w Malborku od strony Nogatu w 1942, 1970 i obecnie.
Foto: fotopolska.eu, Mateusz Brzeziński, Danuta Kazimierska.
Stare Miasto w Malborku po wojnie.
Na pierwszym planie Brama Mariacka, dalej Ratusz i Zamek.
Stary Rynek wraz z ratuszem w Malborku w 1934 i w 1969 r.
Foto: fotopolska.eu.
Widok z Zamku Wysokiego na tętniące życiem Stare Miasto w roku 1941.
Żadna z kamienic widocznych na fotografii nie przetrwała wojny.
Poniżej widok z 2017 (foto: FM/polska-org.pl)

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *