Narol (woj. podkarpackie) – historia odbudów pewnego pałacu

Pałac w Narolu to jedna z najpiękniejszych rezydencji szlacheckich w woj. podkarpackim. To że przetrwał zawdzięczać należy uporowi wielu pokoleń Polaków. Wielokrotnie niszczony zawsze się odradzał. Pałac został wzniesiony w latach 1776-1781 z inicjatywy generała wojsk koronnych i wojewody pomorskiego Feliksa Antoniego Łosia, wg projektu Giovanniego Columbaniego. Podczas powstania styczniowego spłonął dach pałacu i częściowo jego wnętrza wraz z cennymi dziełami sztuki. W roku 1870 książę Julian Puzyna odbudował pałac. Zniszczonym wnętrzom nadano wtedy nowy wystrój. Rezydencja ponownie została zniszczona podczas I wojny światowej przez wojska rosyjskie i austriackie (ci ostatni umieścili tu szpital zakaźny). Pałac został odbudowany w 1920 r. przez hr. Jadwigę i Władysława Kortytowskich. Kolejny raz ograbiony i niszczony był w czasie II wojny światowej przez Sowietów (którzy zamordowali również hrabinę Jadwigę) a następnie przez Niemców. W 1945 r. pałac spalił dowodzony przez sowieckiego majora Pilipenkę Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego w trakcie zasadzki na ukrywających się w budynku żołnierzy Armii Krajowej.

W 1950 r. wypalone mury nakryto dachem a majątek oddano PGR-owi. Budynek nieużytkowany i niezamieszkany w dalszym ciągu popadał jednak w ruinę przez następne 45 lat. W 1995 r. pałac zakupił Władysław Kłosiewicz – wykładowca w warszawskiej Akademii Muzycznej i jego żona Ewa Irzykowska–Kłosiewicz – aktorka i śpiewaczka. W 1999 r. powołali oni fundację „Pro Academia Narolense”, która za cel kładzie sobie odbudowę pałacu i utworzenie w nim artystycznego centrum naukowo-szkoleniowego dla utalentowanej młodzieży z Europy Wschodniej i Środkowej (w nawiązaniu do tradycji Akademii Narolskiej założonej przez Feliksa Łosia). Odbudowa trwa do dziś (choć nie bez problemów, patrz artykuł: ”Fundacja ma zwrócić miliony z dotacji UE na rewitalizację pałacu w Narolu”: Fundacja ma zwrócić miliony z dotacji UE na rewitalizację pałacu w Narolu – rp.pl ).

W miesiącach letnich jest możliwość zwiedzania pałacu. Staraniem fundacji odbywają się w nim również koncerty muzyczne, Międzynarodowe Galicyjskie Warsztaty Artystyczne oraz Narolskie Spotkania z twórcami muzyki. Więcej informacji na profilu FB pałacu: Pałac Łosiów w Narolu (facebook.com)

Pałac w Narolu w 1995 r. oraz obecnie.
Foto: twajda/polska.org.pl(G), FB/Hasające Zające (D).
Pałac w Narolu przez odbudową oraz obecnie.
Foto: FB/Stare Zdjęcia Narol (G), Adam Kunysz (D).
Pałac w Narolu przez odbudową oraz obecnie.
Foto: Szymon Narożniak/polskiekrajobrazy.pl (L), greenvelo.pl (P).
Centralny ryzalit pałacu przez odbudową i obecnie.
Po prawej czekające na powrót na swoje miejsce zachowane kolumna oraz kapitel.
Foto: FB/Stare zdjecia Narol (L), sdslipsko.pl (centr,P).
Detal kamieniarski pałacu w 1975 r. i obecnie.
Foto: Mirosław Chmiel/AFRP fotografia (L) sdslipsko.pl (P).
Wnętrze pałacu w 1975 r.
Foto: Mirosław Chmiel/AFRP fotografia.
Wnętrza pałacu obecnie.
Foto: FB/Adventum – konkretnie o podróżach.
Pawilon zachodni na zdjęciu archiwalnym i w 2012 r.
Foto: FB/Pałac Łosiów w Narolu (G), kuba13/fotopolska.pl (D).
Zespół pałacowo-parkowy w Narolu obecnie.
Foto: FB/Imagine Pictures Krystian Kłysewicz.
Brama wiodąca na dziedziniec pałacu.
Foto: FB/Pałac Łosiów w Narolu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *