Piaski (woj. lubelskie) – częściowa odbudowa ruin zboru ewangelickiego

Stojący na wzgórzu zamkowym zbór powstał w latach 1783-85 z fundacji Teodora Suchodolskiego. Za jego barokowo-klasycystyczną architekturę odpowiadał prawdopodobnie Fryderyk Zylchert. W 1849 r. parafia została zlikwidowana a kościół opuszczony. Od tego czasu budynek pogrążał się w ruinie a dzika zieleń sprawiała, że pozostawał on do niedawna praktycznie niewidoczny.

W 2016 roku obiektem zainteresowały się władze Piask. Na konserwację ruin oraz rewitalizację terenu wokół świątyni udało im się zdobyć 2,5 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Prace trwały od maja 2019 roku i zakończyły się początkiem tego roku. W ich ramach jak informuje WUOZ w Lublinie: wykonano wzmocnienie konstrukcji ścian, zabezpieczenie korony murów za pomocą obróbek blacharskich, naprawę ceglanego lica, konserwację zachowanych tynków z rekonstrukcją tynków na elewacjach dzwonnicy, konserwację i rekonstrukcję detalu architektonicznego (w tym odtworzenie herbu i oka opatrzności na frontonie, na podstawie zachowanych reliktów i analogii ikonograficznych). Wewnątrz obiektu usunięto wtórny nasyp ziemny przywracając dawny poziom użytkowy. Ponadto przeprowadzono remont ceglanego ogrodzenia, wykonano utwardzenia gruntu wokół ruin oraz na ciągach komunikacyjnych, wykonano schody terenowe, wzniesiono 3 drewniane altany rekreacyjne, zamontowano latarnie, ławki kosze na śmieci oraz wykonano monitoring. Teren wzgórza oczyszczono z podrostu drzew i krzewów oraz usunięto drzewa w złym stanie zdrowotnym i przesłaniające widok na zabytek.

Materiał filmowy: Rewitalizacja ruin zboru kalwińskiego „Kościelec” w Piaskach (tvp.pl)

Więcej zdjęć na profilu WUOZ w Lublinie: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków – posty | Facebook

Zdjęcia: fotopolska/Wiesław Smyk (GL), WKZ w Lublinie i UM w Piaskach (pozostałe).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *