|

Zamość – dobiega końca długo wyczekiwany remont Akademii Zamojskiej

W grudniu budynek wyłonił się spod rusztowań. W tym tygodniu odsłonięto zrekonstruowany główny portal budynku, symbolicznie kończąc najważniejszą część prac. Obecnie trwają jeszcze roboty wykończeniowe i porządkowe. Po feriach do odnowionych wnętrz Akademii wracają uczniowie.

15. grudnia w Muzeum Zamojskim przy ul. Ormiańskiej 24 otwarto wystawę fotografii „AKADEMIA ZAMOJSKA. Historia rewitalizacji 2019 – 2023”: Wystawa fotografii Mirosława Chmiela „Akademia Zamojska (zamosc.tv) Wraz z pojawianiem się nowych zdjęć i artykułów przygotujemy obszerniejszą relację zdjęciową.

„Remont konserwatorski Akademii Zamojskiej obejmował dokonanie zmian przywracających budynkowi formę z drugiej połowy XVIII w., przebudowę istniejącego korpusu budynku, przywrócenie historycznego układu przestrzennego pomieszczeń, wykonanie nadbudowy przez odtworzenie dachu mansardowego. Pozwoliło to na odtworzenie bryły budynku w formie z 2 połowy XVIII-wieku oraz adaptację powierzchni na cele użytkowe. Przeprowadzenie prac konserwatorskich we wnętrzach, na elewacjach, pozwoliło na objęcie ochroną zachowanych elementów zabytkowych oraz przywróciło charakter budynku w formie, jaką prezentował przed likwidacją Akademii.”

„Akademia Zamojska – uczelnia założona w 1594 roku przez Jana Zamoyskiego. Zorganizowana przez Szymona Szymonowica dla studentów z Polski i Litwy, działała do likwidacji w 1784 r. przeprowadzonej przez Austriaków. Była pierwszą prywatną uczelnią a trzecią – po krakowskiej (1364 r.) i wileńskiej (1578 r.), uczelnią w Rzeczypospolitej. Okres jej świetności przypadał na przełom XVI i XVII wieku.”

Zrekonstruowany portal.
Foto: Google Maps (L), Radio Eska (P).
Budynek Akademii Zamojskiej przed i po remoncie.
Foto: Google Maps (G), Mariusz Blicharz (D).
Znajdujący się nad głównym wejściem do budynku, odkryty podczas prac wizerunek Św. Jana Kantego, patrona Akademii.
Info oraz foto za Przewodnik Zamość.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *