Złotów (woj. wielkopolskie) – renowacja wnętrza kaplicy cmentarnej

Ewangelicka kaplica cmentarna w Złotowie (woj. wielkopolskie) z roku 1906 przez wiele lat stała opuszczona i szybko niszczała. Dyrektor złotowskiego muzeum Kamila Krzanik–Dworanowska w 2018 roku alarmowała nawet, że niszczenie postępuje na tyle szybko, że „nawet na przestrzeni niespełna roku widać efekty degradacji. Kilkanaście miesięcy temu obiekt zabezpieczono, aby ograniczyć dostęp osób z zewnątrz, które mogłyby dodatkowo niszczyć zabytkowy budynek.”

Obiekt postanowiła uratować gmina Złotów, która najpierw rozpoczęła starania o wpisanie kaplicy do rejestru zabytków (co nastąpiło w 2017 r.) a następnie o sfinansowanie jej remontu. Pierwszy długo wyczekiwany etap prac rozpoczęto w ubiegłym roku. Wymieniono wtedy m.in. pokrycie dachowe na karpiówkę, zamontowano nową stolarkę drzwiową, oczyszczono ceglaną elewację. W tym roku podjęto natomiast konserwację i restaurację dekoracji malarskiej wnętrza kaplicy.

O pracach tych pisze Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków: „Podczas tegorocznych działań przeprowadzono konserwację i restaurację dekoracji malarskiej wnętrza kaplicy – zachowanych na pseudokolebkowym stropie pasów ornamentu złożonego z lilii heraldycznych i rozetek oraz polichromii ściennych, które były całkowicie zamalowane. Wtórne warstwy farby łuszczyły się i odpadały miejscami odsłaniając historyczne malowidła o charakterze architektoniczno-ornamentalnym. Po usunięciu przemalowań ustalono zasięg ich występowania oraz stan zachowania. Okazało się, że pokrywają wszystkie ściany prezbiterium i nawy, ale są znacznie uszkodzone, w dużych partiach niezachowane oraz mało czytelne. Przeprowadzone prace obejmowały m.in. dezynfekcję miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy, impregnację osłabionych strukturalnie partii tynku, podklejenie lub wypełnienie kitem spękań oraz uzupełnienie ubytków renowacyjnymi zaprawami wapienno-piaskowymi. Zachowane malowidła skonsolidowano i zabezpieczono, następnie wykonano ich retusz i rekonstrukcję pigmentami w proszku w spoiwie kazeinowym. Lamperie i tła zrekonstruowano przy użyciu farby wapiennej.”

Odrestaurowana kaplica zostanie przekazana w użytkowanie Muzeum Ziemi Złotowskiej, które chce wykorzystać ją na cele ekspozycyjne. Łączny koszt inwestycji wyniósł 952 tys. zł (z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 800 tys. złotych).

Więcej zdjęć w poście na profilu FB Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków: Facebook

Foto ,,przed’’ – Tadeusz Hieronim Rzepka, foto ,,po’’- Wielkopolski WKZ.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *