Niebezpieczne wytyczne (dla obszarów zabytkowych) do projektów finansowanych przez UE

”Moderniści próbują odwrócić najnowsze trendy w ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy”, pisze na swoim blogu Dawid Brussat (”Zagrożenie dla europejskiego piękna”, pełen tekst: A threat to Europe’s beauty | Architecture Here and There). ”UE robi wielki krok w tył przyjmując przestarzałe i nacechowane ideologią wytyczne dotyczące nowych inwestycji w obszarach zabytkowych” piszą z kolei Michael W. Mehaffy i Nikos A. Salingaros (”Reakcyjny modernizm znów atakuje”, pełen tekst: Reactionary modernism strikes again – Future of Places Research Network (foprn.org). Chodzi o nowy dokument sygnowany przez ICOMOS: ”European Quality Principles for EU-funded Interventions with Potential Impact upon Cultural Heritage”.

Wśród wytycznych dla finansowanych przez UE projektów znajdują się dwa budzące kontrowersje punkty:

  • 16. Gdy konieczne są nowe elementy projekt powinien odwoływać się do nowoczesnych rozwiązań dodając nową jakość i jednocześnie szanując zastaną substancję.
  • 19. Projekty finansowane przez UE powinny szanować wartości UE i uzgodnienia. Rekonstrukcje mogą być finansowane tylko w wyjątkowych okolicznościach i nigdy dla celów turystycznych.

Pełen tekst dokumentu: EUQS_revised-2020_EN_ebook.pdf (icomos.org)

W ten sposób sformułowane wytyczne są w linii prostej kontynuacją modernistycznej ideologii stojącej za podpisaniem w 1933 r. Karty Ateńskiej oraz Art. 9 Karty Weneckiej z 1964 r. mających narzucić monopol modernizmu we wszystkich dziedzinach architektury. Z drugiej strony ICOMOS pośrednio przyznaje w ten sposób, że istnieje także inne tradycyjne podejście do ochrony dziedzictwa architektonicznego oraz zauważa popularność rekonstrukcji.

Wg zaangażowanego w sprawę Auduna Engha z norweskiego oddziału INTBAU rekomendacje nie zostały jeszcze przyjęte przez UE. Czynione mają być starania o usunięcie bądź przeformułowanie budzących opór punktów…

Zdjęcia pochodzą z cytowanych artykułów.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *