|

Raszyn – remont i częściowa rekonstrukcja zabytkowej austerii

”W Raszynie nie dajemy się epidemii, budujemy naszą przyszłość i tożsamość, jednocześnie udowadniamy, że nie ma rzeczy niemożliwych, wystarczy tylko chcieć.”

Pracownicy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podpisali końcowy protokół odbioru zabytkowego budynku austerii.

Pochodzący z końca XVIII w. obiekt zaprojektowany przez znanego architekta doby stanisławowskiej, Szymona Bogumiła Zuga, przeszedł daleko idący remont połączony z wymianą więźby dachowej i rekonstrukcją szeregu elementów, m.in. wyburzonego na początku XX w. piętra ryzalitu.

Ratunku opuszczonego i niszczejącego budynku podjęła się Gmina Raszyn. Prace trwały dwa lata. Budynek będzie służył lokalnej społeczności jako Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej. Ponadto wejdzie on w skład zespołu przyrodniczo-rekreacyjnego, który tworzą pobliski rezerwat, ścieżka ekologiczna, zabytkowy kościół i pałac w Falentach.

– W Raszynie nie dajemy się epidemii, budujemy naszą przyszłość i tożsamość, jednocześnie udowadniamy, że nie ma rzeczy niemożliwych, wystarczy tylko chcieć. Przez wiele lat raszyński samorząd nie mógł sprostać odbudowie zabytkowej Austrii. Budynkowi ufundowanemu przez bankiera Piotra Teppera i zaprojektowanemu przez wybitnego architekta stylu klasycystycznego Szymona Bogumiła Zuga groziła całkowita ruina. A nam się udało. Tę kolejną, z pozoru niemożliwą do realizacji inwestycję, właśnie kończymy. Zespól pod kierownictwem Pani Elżbiety Funo pozyskał środki i je rozlicza, a Pan Kierownik referatu inwestycji Bolesław Sanecki ze swoją ekipą kończy proces budowlany. Już niebawem Austeria będzie służyła naszym mieszkańcom jako Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej – Andrzej Zaręba, wójt gminy Raszyn.

Prace wykonała Pracownia konserwacji i rewaloryzacji obiektów zabytkowych RENOVA Sp. z o.o. z Warszawy.

Zarys historii

Budynek powstał w latach 1784-90 wg proj. Szymona Bogumiła Zuga jako fragment małego klasycystycznego założenia urbanistycznego w centrum miasta. Inicjatorem budowy był warszawski bankier Piotr Tepper. Pierwotnie stojący przy małym rynku budynek miał pełnić funkcję ratusza. Wg przekazów historycznych w 1809 roku w austerii w czasie bitwy pod Raszynem kwaterował ks. Józef Poniatowski. W XIX w. siedzibę miała tu poczta konna. Potem znajdowały się tu mieszkania oraz sklepy. W skutek wieloletnich zaniedbań i niewłaściwego użytkowania obiekt znajdował się w fatalnym stanie.

Więcej na temat austerii w artykule w ”Ochronie Zabytków”: Ochrona_Zabytkow-r1986-t39-n1_(152)-s32-38.pdf (muzhp.pl)

Foto: Kurier Raszyński (G), FB/Andrzej Zaręba – Wójt Gminy Raszyn (D).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *