|

Wolica Śniatycka koło Zamościa – odsłonięcie Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej

28 sierpnia w 102. rocznicę bitwy pod Komarowem odsłonięty został Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej. Efekt finalny spotkał się z bardzo pozytywnym czy nawet wręcz entuzjastycznym przyjęciem opinii publicznej.

Skąd wziął się tak pozytywny odbiór? Realistycznie przedstawione rzeźby jeźdźców odwołują się do tradycji znanego już od starożytności pomnika konnego. Symbolizm monumentalnych kamiennych skrzydeł jest jasny. Udało się przy tym uniknąć kiczu, tak często zdarzającego się we współczesnej rzeźbie czy nowoczesnych i niezrozumiałych brył charakterystycznych dla sztuki współczesnej oraz nowoczesnego designu.

Co ciekawe obyło się bez konkursu. Nie było jury złożonego z architektów i polityków, tak jak chociażby w przypadku powszechnie krytykowanego konkursu na Pomnik Bitwy Warszawskiej. Za Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej odpowiada grupa pasjonatów i społeczników.

Poniżej oświadczenie Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” zaś w galerii prezentujemy wybór najciekawszych zdjęć oraz przypominamy zwycięski projekt Pomnika Bitwy Warszawskiej.

Szanowni Państwo, w związku licznymi zapytaniami, spekulacjami, domysłami oraz w wielu przypadkach błędnym przekazem medialnym, który pojawił się przy okazji odsłonięcia Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej informujemy: • Idea budowy pomnika powstała w 1936 roku z inicjatywy uczestników boju pod Komarowem. Opierała się na projekcie architekta Borysa von Zinserlinga (prawdopodobnie obelisk). Obecna bryła nawiązuje do historycznego wizerunku jedynie symboliką skrzydła husarskiego. • Współczesna forma została zaprojektowana przez Konrada Głuchowskiego oraz Tomasza Dudka i nie jest w żaden sposób odwzorowaniem historycznego projektu. • Inicjatorem wskrzeszenia idei budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej jest Tomasz Dudek, który wraz z Anną Wojdą w 2006 roku zainicjowali powołanie Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” w celu realizacji monumentu oraz przywrócenia w społecznej świadomości rangi zwycięstwa pod Komarowem. • Wyłącznym właścicielem terenu, na którym wzniesiono pomnik jest Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 7343/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku, w którym Tomasz Dudek nieodpłatnie darował Stowarzyszeniu powyższy grunt. Rozpowszechnianie informacji, iż teren stanowi własność prywatną a dostęp będzie biletowany jest skandaliczne i bije w dobre imię Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”. • Inwestorem monumentu jest wyłącznie Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” na podstawie decyzji Starosty Zamojskiego nr 693/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielając pozwolenia na budowę Punktu widokowego z platformą widokową i Pomnikiem Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej. • Autorem dokumentacji technicznej i konstrukcji monumentu a także konstrukcji wewnętrznej rzeźb oraz kosztorysów jest inż. Jan Dworzycki. • Autorami rzeźb są artyści rzeźbiarze Artur Wochniak oraz Tomasz Radziewicz. • Konsultacje historyczne rzeźb prowadzili: Łukasz Kaczor, Tomasz Dudek. • Autorem projektu znaków oraz inskrypcji na zlecenie IPN jest Konrad Głuchowski. Tekst VIII tablicy wewnętrznej opracował Tomasz Dudek na podstawie konsultacji z IPN. • Nadzór autorski prowadzili: inż. Jan Dworzycki, mgr inż. arch. Tomasz Dudek, inspektorem nadzoru był inż. Bernard Grabski. • Dotychczas wydatkowano środki na budowę monumentu w łącznej kwocie 3.689 481,00 zł, które pochodzą z: – Darowizn i zbiórki : 2.141 481,00 zł – Dofinansowanie rządowe: Konkursy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego łącznie: 848 000,00 zł Dofinansowanie zadania publicznego z budżetu Państwa Etap I-VI poprzez umowę ze Stowarzyszeniem Polski Klub Kawaleryjski: 700 000,00 zł Instytut Pamięci Narodowej – wykonanie tablic z odznakami pułków oraz tablic z inskrypcjami: – zlecone i opłacone przez Instytut Pamięci Narodowej (kwota nie ujęta w wydatkach Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” • budowę swoim mecenatem objął dr h.c. Marek Małecki finansując społecznie znaczną część inwestycji. • wspierający inwestycję na podstawie umów partnerskich: – Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski – jako organizacja pożytku publicznego była beneficjentem dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu Państwa (wymieniona powyżej kwota 700 tys. zł) – Stowarzyszenie Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – wspieranie w zakresie zabiegania o środki rządowe poprzez Sławomira Zawiślaka Posła na Sejm RP pełniącego społeczną funkcję prezesa AK O/Zamość • Samorząd lokalny i Wójt Gminy Komarów – Osada w żaden sposób nie uczestniczył w realizacji monumentu i nie partycypował w żadnym zakresie w kosztach jego budowy czy uroczystości odsłonięcia. • Wizerunek Pomnika chroniony jest prawami autorskimi. Wykorzystywanie wizerunku Pomnika lub jego poszczególnych części w celach komercyjnych bez zgody twórców jest zabronione. Główny wykonawca robót budowlanych: BUDMAT Sp. z o.o. Odlewnia rzeźb: Garstka Studio S.C. Wykonawca płyty z odznakami i inskrypcjami: Milke Inwestycje Sp. z o.o.

Bitwa pod Komarowem | Facebook
Foto: materiały prasowe.
Foto: materiały prasowe.
Foto: Paweł Moczkowski.
Foto: Agnieszka Strzępka.
Foto: Adrianna Janczak.
Foto: FB/Bitwa pod Komarowem.
Foto: Piotr Rypina.
Zwycięski projekt Pomnika Bitwy Warszawskiej.
Zobacz także: Warszawa – rozstrzygnięto konkurs na pomnik Bitwy Warszawskiej – Rekonstrukcje i Odbudowy

Podobne posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *