Rostarzewo (woj. wielkopolskie, pow. grodziski) – renowacja barokowego ratusza

Barokowy ratusz w Rostarzewie (woj. wielkopolskie, pow. grodziski) pochodzi z 1768 r. ”Budynek na początku XXI wieku popadł w ruinę. Podjęcia prac remontowych nie ułatwiało położenie pośrodku ruchliwej drogi krajowej. W końcu, dzięki funduszom unijnym, ministerialnym i gminnym, w latach 2012–15 podjęto się renowacji zabytku. W dawnym ratuszu powstała regionalna izba pamięci.”

”Ratusz w Rostarzewie jest jednym z nielicznych zachowanych przykładów osiemnastowiecznej siedziby władz miejskich niewielkiego miasteczka w Wielkopolsce. Ta wieś pod Wolsztynem w latach 1752–1934 stanowiła miasto. Prawa miejskie otrzymała mocą przywileju króla Augusta III. Pośrodku ówczesnego rynku (dziś placu Powstańców Wielkopolskich) stanął w 1768 roku barokowy ratusz.

Przez budynek przebiegała droga, bo obiekt pełnił również funkcję komory celnej. Przejeżdżający przez Rostarzewo nie mogli ominąć bram ratusza, gdzie pobierano opłaty kopytkowe, czyli podatek drogowy na rzecz miasta. Do dziś zachowały się bramy przejazdowe wiodące do sieni biegnącej na przestrzał budynku. Stojący na środku drogi ratusz z przejazdem stanowi ewenement w skali kraju.” (źródło: renowacjeizabytki.pl/artykuly-techniczne/Termomodernizacja-ratusza-w-kratke,5655)

”Budynek stanowi własność Gminy Rakoniewice, która w 2013 r. podjęła prace remontowe przy tym ważnym dla architektury Wielkopolski zabytku. Ratusz pochodzący z 1768 r. wpisany został do rejestru zabytków już w 1952 r. Budynek nieużytkowany od wielu lat powoli popadał w ruinę, tym bardziej, że podjęcie prac remontowych komplikowało usytuowanie budynku pośrodku drogi krajowej. Na szczęście w 2011 r. władze gminy Rakoniewice podjęły decyzję o remoncie obiektu i przeznaczeniu obiektu na regionalną izbę pamięci. W latach 2011-2012 przygotowana została dokumentacja projektowa, a w 2013 r. rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją I etapu prac. Możliwe było to również dzięki uzyskanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonano wówczas pierwszy etap prac związany z naprawa konstrukcji ścian parteru i piętra, renowacją piwnic. W 2015 r. dzięki pozyskanym środkom unijnym przystąpiono do kolejnego, jak okazało się ostatniego, etapu prac. Podczas przeprowadzonych w tym roku robót wykonano konserwację elementów szkieletowej konstrukcji ścian, drewnianych barokowej więźby dachowej, stolarki drzwiowej, stolarki schodów, stolarki okiennej, drewnianych stropów belkowych. Dzięki przeprowadzonym pracom konserwatorskim i restauratorskim ratusz odzyskał dawny blask i będzie służył nadal mieszkańcom Rostarzewa.”

Tekst za Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Propozycję wpisu przesłał pan Michał Borowczak

Ratusz w Rostarzewie po remoncie i pracach konserwatorskich.
Widok od strony wschodniej.
Foto: renowacjeizabytki.pl
Ratusz w Rostarzewie w 2010r.
Widok od strony zachodniej.
Foto: wiki.
Ratusz w Rostarzewie, detale elewacji.
Foto: renowacjeizabytki.pl
Ratusz w Rostarzewie i dawny Rynek.
Foto: wiki.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *