Wielkanoc 2023 i kwestia piękna w Kościele

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Państwu mnóstwa radości, Bożego Błogosławieństwa oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności! Na ten niezwykły czas polecamy także Państwa uwadze najnowszy numer czasopisma „Przymierze z Maryją”, które to czasopismo tym razem swoim tematem przewodnim uczyniło kwestię piękna w Kościele. Warto bowiem pamiętać, że piękno w sztuce ma także swoje głębokie, teologiczne uzasadnienie.

Poniżej umieszczamy kilka cytatów z wspomnianego numeru „Przymierza z Maryją” – takich, które szczególnie nam się spodobały:

„Sztuka, piękna sztuka ma swoje ważne miejsce w życiu ducha. Człowiek wspina się ku niewidzialnemu poprzez widzialne. Ścieżka piękna wiedzie go ku Bogu – i być może właśnie dlatego dzisiejszy świat jest pełen ohydy, która spycha człowieka w szpony diabła”.

„Tam, gdzie w sferze sacrum na miejsce piękna wkracza szpetota, owszem – dusza zjednoczona z Bogiem pozostanie z Nim zjednoczona mino to. Ale wielu innym zamiast pomóc w drodze do Boga, rzuca się dziś pod nogi kłody bezforemnych rzeźb i pseudoreligijnych bohomazów”.

„Bóg nie znosi prowizorki ani tandety. Przecież tandetna świątynia, to tandetne bóstwo (…) Bo w jakim celu w ogóle Pan stworzył piękno? Jak do tej pory nikt nie odpowiedział na to pytanie bardziej wyczerpująco od Cypriana Kamila Norwida, który w „Promethidionie” orzekł, iż „piękno na to jest, by zachwycało do pracy; praca – by się zmartwychwstało”.

„Uderzenie w te fundamentalne wartości [Prawdę i Dobro] prowadzi wprost do chaosu i o ile jeszcze tkwi w nas jakaś iskra Bożego porządku, to sprzeciwiamy się współczesnemu, postmodernistycznemu, bełkotowi. Jednak jeśli spojrzymy na Piękno, to wydaje się, że nasza wrażliwość słabnie. Prawda i Dobro są czymś obiektywnym, to wydaje się dość jasne. Jednak Piękno chyba bardziej zależy od naszych upodobań… Otóż nie. Piękno również jest obiektywne, a rewolucja wymierzona w porządek świata chrześcijańskiego rozpoczęła się właśnie od subiektywizacji Piękna”.

Na koniec zacytujmy jeszcze bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, który w 1959 r. tak pisał na temat architektury kościołów: „Dlatego błędem jest wzorowanie budownictwa kościelnego na wzorach budownictwa świeckiego, gdyż współczesne życie straciło dawny swój charakter i kontakt z przeszłością. Kościół zaś nie zmienił swego charakteru i nie wyrzeka się swej przeszłości, a współczesne kierunki społeczne, polityczne, ustrojowe chcą odskoczyć od przeszłości całkowicie.(…) Nie to więc jest dla nas wartościowe, co jest współczesne, aktualne, nowoczesne, tylko to, co umiejętnie łączy zdrową tradycję z trzeźwym rozwojem. Tylko dlatego, by być współczesnym, postępowym, zamieniać budynek kościelny na fabrykę czy kino albo jakiś twór asymetryczny, antystatyczny – uważam to za niedojrzałą pretensjonalność”.

Źródło: Przymierze z Maryją – dwumiesięcznik rodzin chrześcijańskich. Lektura duchowa, święte wzory, słowo kapłana, porady (przymierzezmaryja.pl) | Wrocławskie Wiadomości Kościelne. R. 14, 1959, nr 7 – Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (dbc.wroc.pl)

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *