|

Besiekiery (woj. łódzkie) – na zamku planowane są prace konserwatorskie

Rzeczone prace konserwatorskie to m.in. zabezpieczenie korony murów, odsłonięcie ich reliktów, czy też wykonanie badań stanu cegły. Przy okazji Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi na swoim profilu FB pyta Państwa o propozycje co do sposobu zaadaptowania przestrzeni ruin zamku. Udostępniamy Państwu niniejszy post WUOZ (i zachęcamy do wypowiedzenia się).

Zamek w Besiekierach jest naukowo stosunkowo dobrze poznany, posiada znaczne zachowane partie murów (mury obwodowe do wysokości 1go piętra, fragmenty budynku mieszkalnego, fragment wieży, detal architektoniczny), dokumentację, plany i opis z XVIII w. Budynek powstał na przełomie XV/XVI w. z inicjatywy Pomianów-Sokołowskich. Przebudowany i powiększony w latach 1634-54. Zdewastowany w czasie wojen szwedzkich. Spalony w pożarze w 1731 r. Odbudowany w XVIII w. Opuszczony na początku XIX w. służył jeszcze długi czas do celów gospodarczych. W latach 70. XIX w. jego mury zaczęły być rozkradane.

Po wojnie przeprowadzono pierwsze prace zabezpieczające (1963 i 1971). W roku 2011 odtworzono most i fosę. Ruiny oczyszczono z dzikiej zieleni. Osłonięto historyczny bruk. Obecnie stan murów pozostaje wciąż jednak zły.

Być może poza ich konserwacją warto w przyszłości byłoby również przedyskutować możliwość odbudowy wieży bramnej na punkt widokowy bądź małe muzeum (wzorem chociażby zamków w Chudowie bądź Starej Kamienicy)?

Współczesny widok zamku (za: zamkipolskie.com) oraz zamek w 1 poł. XIX w. na akwareli J. Freya.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *